Chào mừng ngày hội thống nhất non sông (30/4)

Điạ chỉ: Trường Mầm non Bình Minh

Điện thoại: 02258830206

Email: mamnonbinhminh@hongbang.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Phạm Thanh Mai
Phạm Thanh Mai

Ngày sinh: 13/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hà - Hưng Yên - Hải Dương

Trình độ :12/112

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02258830206

Điện thoại riêng: 0906168039

Email liên lạc: mamnonbinhminh@hongbang.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Tô Kim Ngọc
Tô Kim Ngọc

Ngày sinh: 30/5/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/112

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0931595039

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích