Chào mừng bạn đến web Trường mầm non Bình Minh

Điạ chỉ: Trường Mầm non Bình Minh

Điện thoại: 02258830206

Email: mamnonbinhminh@hongbang.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Phạm Thanh Mai
Phạm Thanh Mai

Ngày sinh: 13/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hà - Hưng Yên - Hải Dương

Trình độ :12/112

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02258830206

Điện thoại riêng: 0906168039

Email liên lạc: mamnonbinhminh@hongbang.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Mai Thị Huế
Mai Thị Huế

Ngày sinh: 28/2/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Đại Bản - Huyện An Dương - TP Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0945396836

Email liên lạc: maihue02@gmail.com

Mầm non Bình Minh